krūtė

krūtė
2 krū̃tė sf. (2) žr. 1 krūtis 1: Užauginai daugel vaikų savo krūte šilta A1883,35. Pašlovintos krūtės, iš kurių tu žindai MP121.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Krute — Ajouter une image Administration Nom cyrillique Круте Pays  Montenegro !Monténégr …   Wikipédia en Français

  • krūtė — 1 krūtė̃ sf. (4) darbymetis, kada visi kruta, dirba: Kur dabar pačioj krūtė̃j bevažiuosi turgun, nėr kada Dglš. Vaikas prigimė, o jau jo krūtė̃ (darbas) laukia Viln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Krute the Mythical Beast — The Mythical Beast, Krute is a large bird man like creature found in Hindu and Buddhist scriptures. It is often linked to the Hindu creature Garuda. Unlike the Garuda however, the Krute of Thailand, is seen as more than a myth. The Krute is… …   Wikipedia

  • Trækrute — Den rute, en fugl følger for at komme fra ynglepladsen til vinteropholdsstedet eller omvendt …   Danske encyklopædi

  • krutėti — krutėti, krùta, ėjo 1. intr. R394, K, BM55, Lš, An, Trgn, Vrn, Skdt, Ob padarui, daiktui ar jo dalims judėti vietoje, kušėti: Jos lūpos nuolat krutėjo NdŽ. Nendrės krùta nuo mažiausio vandens judėjimo NdŽ. Kuolas, tvoros šulas kruta, bet žardas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krutėjimas — sm. (1) 1. K → krutėti 1: Visas dvisparnio vabzdžio gyvenimas yra beveik vienas krutėjimas J.Jabl. Nuo niežų krutėjimo niežti kūną J.Jabl. Visoje kaimoje buvo tylu, vos tik pradžia krutėjimo rš. 2. → krutėti 4: Tautiškas krutėjimas čia apsireiškė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruteklis — krutẽklis sm. (2) 1. Lk kas dreba, kreta (iš senatvės): Krutẽklis senis, ubagas, kurs kruta nuolatu J. Abudu paseno: paliko tik senileliai, kruteklẽliai Užv. 2. laikrodžio švytuoklė: Glimšterėk krutẽklį, strapterės dziegorius J. Krutẽklis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krutenti — krutenti, ẽna, ẽno 1. žr. krutinti 1: Vaikas guli aukštynokas, krutẽna kojaitėm Vlk. Jis, ranką kilstelėjęs, pirštais krutena rš. 2. žr. krutėti 7: Krutẽnom iš pusės žemę Vdš. 3. žr. krutėti 12: Ar sveiki? – Krutẽname dar šiaip taip J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krutėjimas — dkt. Lūpų krutėjimas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • krutėti — vksm. Bùvo tykù, mẽdžių lãpai võs krutėjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”